RADONARD SBS 3,5

Výrobce: UO TEX, s.r.o.
Varianty:
Kód: WY0116
Dostupnost: Skladem

Cena

včetně DPH

120 Kč / M2
Cena bez DPH
99 Kč / M2
/ M2

 Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistná hydroizolační vrstva. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním.

Popis produktu RADONARD SBS 3,5

 Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistná hydroizolační vrstva. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.
 
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy.
 
Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy
 
Úprava dolního povrchu pásu:
 Lehce tavitelná fólie
 

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní  
JMP
 
Povrchová úprava – spodní  
LTF
 
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL + GV g/m2
 
Tloušťka  
3.5±0.2 mm
 
Největší tahová síla – příčný směr 
200±50 N/50 mm
 
Největší tahová síla – podélný směr 
450±100 N/50 mm
 
Největší protažení – příčný směr
6.0±4.0 %
 
Největší protažení – podélný směr 
6.0+4.0%
 
Ohyb na trnu, max., d=30 
-15 °C
 
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
95 °C
 
Součinitel difuze radonu v izolaci 
3.9*10-15 (±0.4* 10-15)
 

© 2010 - 2022 ZAS Group s.r.o., design by UO TEX, s.r.o.