RADONARD AL S40

Výrobce: UO TEX, s.r.o.
Varianty:
Kód: WY0020
Dostupnost: Skladem

Cena

včetně DPH

100 Kč / M2
Cena bez DPH
83 Kč / M2
/ M2

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako...

Popis produktu RADONARD AL S40

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistné hydroizolační vrstvy. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální průměrná teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C.  Pásy je nutné před použitím uskladnit do temperované místnosti tak dlouho, dokud nedosáhnou požadovavaných parametrů pro zpracování. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu:
Jemnozrnný minerální posyp.
 
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.
 
Nosná vložka:
Spřažená nosná vložka z AI. fólie + skelná rohož.
 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:
Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy
 
Úprava dolního povrchu pásu:
Lehce tavitelná polymerní fólie.
 

Technické parametry:

Povrchová úprava – vrchní 
JMP
 
Povrchová úprava – spodní  
LTF
 
Typ nosné vložky, plošná hmotnost 
AL+GV g/m2
 
Tloušťka  
4.0±0.2 mm
 
Největší tahová síla – příčný směr 
300±100 N/50 mm
 
Největší tahová síla – podélný směr 
550±100 N/50 mm
 
Největší protažení – příčný směr
4.0±2.0 %
 
Největší protažení – podélný směr 
4.5+2.0%
 
Ohyb na trnu, max., d=30 
0 °C
 
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) 
70 °C
 
Součinitel difuze radonu v izolaci 
2.5*10-15 (±0.2* 10-15)
 
 

© 2010 - 2022 ZAS Group s.r.o., design by UO TEX, s.r.o.